אישור נוטריוני - כל מה שצריך לדעת עבור ניהול הבית והעסק.

נוטריון הוא עו"ד שהוסמך לאשר מסמכים הדורשים אימות על זהות חותם המסמך.

 עליו לוודא שהחותם מבין את תוכן המסמך וחותם מרצונו האישי. 

ישנם מספר סוגי מסמכים נפוצים הדורשים אישור זה: תצהירים משפטיים , מסמכי הקמת חברה, שכירות לעסקים , מסמכי משכנתא, חוזי עבודה, מסמכים נדרשים לקבלת דרכון ומסמכים נוספים לפי דרישה. 

ניתן לקבל שירות זה בסניפי בנק שונים , לרובם יש לפחות עובד אחד שהוסמך כנוטריון . באם החשבון שלך מתנהל בבנק זה יתכן והשירות יהיה ללא תשלום.