רוצים לקבל עזרה בתשלום שכר לימוד לילדים?- כל מה שחשוב לדעת.

מדינת ניו יורק מקצה מידי תקופה מימון עבור סבסוד שכר לימוד לילדים עבור משפחות שזכאיות לכך. 

נכון לעכשיו (נובמבר 2022) הוקצו שוברים לעוד 36,000 משפחות וכן הוגדרה רמת הכנסה גבוהה יותר המאפשרת זכאות. 

לכן כדאי להתחיל תהליך בדיקת זכאות מהר ככל האפשר. תוכנית זו נקראת: CHILD CARE VOUCHERS . זוהי עזרה ממשלתית הניתנת במדינת ניו יורק בסבסוד שכר לימוד לילדים . עבור ילדים מגיל 6 שבועות ועד 13 שנים. (או עד גיל 19 לילדים עם צרכים מיוחדים). 

תמיכה כלכלית זו ניתנת למשפחות שזכאיות לכך בהתאם לקריטוריונים שונים. הסכום הניתן הוא באופן יחסי לגודל המשפחה ולרמת ההכנסה. הסכום המתקבל מועבר ישירות לספק החינוך (מוסד הלימודים) הרשום ברשויות. 

תנאי בסיסי לקבלת תמיכה זו הוא מעמד חוקי של הילד ,על הילד להיות אזרח ארה"ב או בעל סטטוס הגירה חוקי אחר. הוריו של הילד אינם נדרשים להיות אזרחי ארה"ב. 

תמיכה זו משמעותית בעיקר עבור הציבור החרדי שאינו שולח את ילדיו לבתי הספר הציבוריים (Public Schools)) ומהווה הקלה משמעותית בסעיף שכר לימוד . כמו כן משמשת תמיכה זו עבור החינוך בגיל הרך (מעונות ומשפחתונים) . 

ניתן לממש סבסוד זה בכל מוסד לימודי / חינוכי שרשום במסגרת התוכנית בצורה חוקית. 

כדי להקל על ביצוע התהליך ניתן לפנות למוסד הלימודים ולהרשם דרכם. 

בד"כ יש להביא את המסמכים הבאים: 

1. תעודת לידה לכל ילד במשפחה. 

2. הוכחת מגורים : חשבון חשמל / גז / מים עליו מופיעה כתובת מגורים, או תעודת זהות כלשהי עם הכתובת (ID Card) 

3.הוכחת הכנסה עבור 2 ההורים לשלושת החודשים האחרונים : תלוש שכר שיכלול : מס' שעות שבועיות וסכום לשעה. או לחילופין טופס שממולא ע"י המעסיק ונקרא : CFWB-015 . 

אם ישנם ילדים הרשומים לתוכנית ומעונינים להוסיף ילד/ים נוספ/ים , יש להתקשר למחלקה לשירות לילד ACS. בטלפון : 212-835-7610 שלוחה 1/2/2 

לתשומת לב, כתבה זו נועדה על מנת לספק מידע בסיסי והיכרות עם הנושא. אנו ממליצים לאלו שמעונינים בכך לבצע את התהליך בליווי אנשי מקצוע. למעונינים לעשות זאת בעצמם יש להכנס לאתר זה ולבצע את ההוראות הנדרשות.